Sunați-ne: 0722 373 534
service

Servicii extra de evidenta financiar-contabila

Putem oferi, pe langa serviciile mentionate anterior, urmatoarele:

informare privind impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii;

informare privind taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA;

intocmire si depunere documentatie pentru recuperare de TVA de la bugetul de stat;

informare privind alte impozite si taxe;

evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor.