Sunați-ne: 0722 373 534
service

Servicii generale de evidenta contabila

Societatea noastra ofera servicii de contabilitate individualizate pe domeniul de activitate in care dezvoltati afacerea.

Societatea noastra pune accent pe comunicarea cu beneficiarii serviciilor noastre pentru a oferi cea mai buna solutie clientilor nostri in domeniul financiar.

De asemenea , asiguram reprezentarea clientilor nostri in fata organelor de control-AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA ,DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA FISCALA, ITM.

Serviciile generale de evidenta-contabila:

CONTABILITATE PRIMARA:

 • NIR-uri; registru de casa, bonuri de consum , note de tranfer intre gestiuni , avize ;
 • intocmirea ordinelor de plata de trezorerie aferente viramentelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat,

CONTABILITATE DE GESTIUNE:

 • Contabilitatea intrarilor si a iesirilor , stocuri, bonuri de consum, transfer intre gestiuni, evidenta analitica a obiectelor de inventar
 • evidenta analitica si sintetica furnizori, clienti;
 • evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • intocmire Jurnal Cumparari, Jurnal Vanzari;
 • intocmirea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;

SERVICII DE CONTABILITATE FINANCIARE:

 • intocmirea decontului de TVA, declaratia 394, calculul TVA precum si calculul impozitelor datorate bugetului de stat;
 • intocmirea statelor de plata dividende si calculul impozitelor aferente acestora

RAPORTARI FINANCIAR-CONTABILE efectuate de catre conducerea societatii:

 • intocmirea de rapoarte care reflecta situatia societatii , a patrimoniului
 • obtinerea certificatului de atestare fiscala;
 • intocmirea situatiilor financiare :Bilant, Contul de profit si pierdere;
 • intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;